Masurische Landschaften - mazurskie krajobrazy

090827 bei Kosewo 090827 Kosewo Jezioro Probarskie 090828 Zabiniec
090830 Baranowo 1 090830 Baranowo 2 090830 bei Baranowo
090828 Nowy Probark 090830 bei Użranki 090828 bei Nowy Probark
090831 Krutynia 1 090831 Krutynia 2 090829 Mrągowo
090830 bei Kosewo 090830 bei Użranki 090830 Użranki
090831 Letzter Zug nach Ełk 090831 ostatni pociąg do Ełku 090901 Kosewo